Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2020 Årsresultat 2019 Årsrapport
2020 Kraftvarme-info nr. 43 Kraftvarme Nyhedsbrev
2019 Overser vi en varmekilde til varmepumperne? Varmepumper Artikel
2019 Gassens integration i et bæredygtigt energisystem Rapport
2019 Biogas, Biomethane and Electro-methane cost comparison Biogas Rapport
2019 Belastning af lokale eldistributionsnet ved indfasning af varmepumper og elbiler Notat
2019 Kraftvarme-info nr. 42 Kraftvarme Nyhedsbrev
2019 Redegørelse for RED II's betydning for gassen i Danmark Notat
2019 Drivenergi til større varmepumper Varmepumper Artikel
2019 Måling af skift i gaskvalitet, test af lille sensor Gaskvalitet Artikel
2019 Gas giver reelle CO2-reduktioner i fjernvarmen
Miljø
Varmepumper
Notat
2019 VE-integration og optimering af varmeproduktion med direkte fyret absorptionsvarmepumpe
Energieffektivitet
Varmepumper
Rapport
2019 Investerings-, drifts- og vedligeholdelses- omkostninger for mellemstore gaskedler Kedler Rapport
2019 Årsresultat 2018 Årsrapport
2019 Kraftvarme-info nr. 41 Kraftvarme Nyhedsbrev
2019 Undersøgelse af 26 gaskedlers levetid Kedler Notat
2019 Luftvejledningen Notat
2019 Emissioner fra gassektoren Notat
2019 Gassens sammensætning og egenskaber Notat
2018 Gode driftsmuligheder for kraftvarmen
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2018 Nye gasteknologier matcher fjernvarmens krav til effektivitet
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2018 Gas og vedvarende energi på blokvarmecentraler
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2018 Nyt projekt stiller skarpt på prisen for opgradering af biogas Biogas Artikel
2018 Hjallerup Fjernvarme har sat gang i den gasfyrede varmepumpe Varmepumper Artikel
2018 Spændende perspektiver for strålevarme i stor skala Varmeanlæg Artikel