Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
2005 Ny miljøregulering af energianlæg Miljø Artikel
2005 Feltafprøvning af EC-Power minikraftvarme-enhed
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Artikel
2005 Hjemmeautomatik og små gaskedler
Kedler
Service
Sikkerhed
Artikel
2005 Gasmåling i fremtiden Målere Artikel
2005 Naturgasselskabernes energispareaktiviteter i 2004 Energieffektivitet Artikel
2005 Status for kedelmærkning og sammenhæng med Bygningsreglementet
Kedler
Myndighedsforhold
Mærkning
Artikel
2005 Brint i gaskedler!
Brint
Forbrænding
Gasapparater
Artikel
2005 God teknik og peptalk med slag i!
Kedler
Service
Varmeanlæg
Artikel
2005 Gasmåling... andet og mere end måleteknik
Gaskvalitet
Myndighedsforhold
Målere
Artikel
2005 Er det sidste store centrale kraftværk bygget i Danmark?
Energieffektivitet
Installationer
Kraftvarme
Artikel
2005 Nye anvendelser af det naturgasbaserede energisystem
Energieffektivitet
Gas i transportsektoren
Gasapparater
Konferenceindlæg
2005 Hjemmeautomatik og små gaskedler
Alarmer
Kedler
Sikkerhed
Teknisk Note
2005 Miljømæssig sammenligning af spidslastkedler fyret med biobrændsel eller naturgas Notat
2006 Biogas - et enormt uudnyttet marked
Biogas
Miljø
Artikel
2006 Faster CHP gas engine start with less emission - project report 1
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2006 Udvikling af model til optimering af gasfyrede tunnelovne
Brændere
Industri
Rapport
2006 Mini- og mikrokraftvarme, Teknologi, potentiale og barrierer Kraftvarme Rapport
2006 Kraftvarme og køling, projektrapport og idékatalog
Kraftvarme
Køling
Rapport
2006 Kraftvarme-info nr. 6 Kraftvarme Nyhedsbrev
2006 Kraftvarme-info nr. 7 Kraftvarme Nyhedsbrev
2006 Kraftvarme-info nr. 8 Kraftvarme Nyhedsbrev
2006 Skabeloner for gasforbruget Gaskvalitet Artikel
2006 Med et gaslaboratorium på samvittigheden Artikel
2006 Status for implementering af energieftersyn på gaskedler
Energieffektivitet
Kedler
Service
Artikel