Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
2004 Emission factors for gas fired CHP units < 25 MW
Kraftvarme
Miljø
Konferenceindlæg
2004 State of the art in repsearch on measuring and modelling domestic heating appliances in the EU
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Konferenceindlæg
2004 Operating experiences from 18 microturbine applications for CHP and industrial purposes
Kraftvarme
Turbiner
Konferenceindlæg
2004 Decentrale kraftvarmeværker stiller krav til el-liberalisering Kraftvarme Artikel
2004 Udsættelse af formaldehydkrav for gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Artikel
2004 Reduktion af genudkald på små gaskedelinstallationer
Gasapparater
Installationer
Service
Artikel
2004 DGC undersøger konsekvenser af ATEX-direktivet for gasbranchen
Installationer
Sikkerhed
Artikel
2004 Dansk deltagelse i IEA samarbejde om brint Brint Artikel
2004 Rensning af kondensat fra gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Artikel
2004 Gode resultater af energisparearbejdet Energieffektivitet Artikel
2004 Sikker installation og drift af gasmotor kraftvarmeanlæg
Installationer
Kraftvarme
Sikkerhed
Artikel
2004 Er plastrør sikre nok at anvende til indendørs gasinstallationer?
Installationer
Ledninger
Artikel
2004 Naturgasnettets anvendelighed for ren brint-distribution
Brint
Ledninger
Artikel
2004 Ny lovende katalysatortype
Miljø
Motorer
Artikel
2004 Når motoren bruger gas
Energieffektivitet
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2004 Energimærkning af gasfyrede villakedler
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Artikel
2004 Energistudietur til nye EU-lande
Forbrænding
Installationer
Miljø
Artikel
2004 Reduktion af formaldehydemission fra gasmotorrøggas
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Artikel
2004 Fortsat mulighed for kraftvarmeudbygning i Danmark
Energieffektivitet
Installationer
Kraftvarme
Artikel
2004 A-kedler og B-kedler Kedler Artikel
2004 God teknik og jægersoldaten
Installationer
Kedler
Service
Artikel
2004 Indregulering og måling – gasforbrugende apparater
Gasapparater
Målere
Service
Artikel
2004 Gasbranchen og de funktionsbaserede brandkrav Sikkerhed Artikel
2004 Liberalisering øger krav til gasmåling Målere Artikel
2004 Spredning af røggas i boliger med gasapparater med åben forbrænding
Forbrænding
Gasapparater
Miljø