Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
2020 Kraftvarme-info nr. 43 Kraftvarme Nyhedsbrev
2020 Årsresultat 2019 Årsrapport
2019 Luftvejledningen Notat
2019 Emissioner fra gassektoren Notat
2019 Gassens sammensætning og egenskaber Notat
2019 Kraftvarme-info nr. 41 Kraftvarme Nyhedsbrev
2019 Undersøgelse af 26 gaskedlers levetid Kedler Notat
2019 Årsresultat 2018 Årsrapport
2019 VE-integration og optimering af varmeproduktion med direkte fyret absorptionsvarmepumpe
Energieffektivitet
Varmepumper
Rapport
2019 Investerings-, drifts- og vedligeholdelses- omkostninger for mellemstore gaskedler Kedler Rapport
2019 Gas giver reelle CO2-reduktioner i fjernvarmen
Miljø
Varmepumper
Notat
2019 Drivenergi til større varmepumper Varmepumper Artikel
2019 Måling af skift i gaskvalitet, test af lille sensor Gaskvalitet Artikel
2019 Kraftvarme-info nr. 42 Kraftvarme Nyhedsbrev
2019 Overser vi en varmekilde til varmepumperne? Varmepumper Artikel
2019 Belastning af lokale eldistributionsnet ved indfasning af varmepumper og elbiler Notat
2019 Biogas, Biomethane and Electro-methane cost comparison Biogas Rapport
2019 Gassens integration i et bæredygtigt energisystem Rapport
2019 Redegørelse for RED II's betydning for gassen i Danmark Notat
2018 Fremtidens gasanvendelse i fjernvarmesektoren Artikel
2018 Nyt fra IEA Hydrogen Brint Artikel
2018 Kraftvarme-info nr. 39 Kraftvarme Nyhedsbrev
2018 Success stories with new gas technologies
Installationer
Kedler
Miljø
Notat
2018 Omlægning af naturgasnet til biogasnet
Biogas
Ledninger
Rapport
2018 Årsresultat 2017 Årsrapport