Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Typesorteringsikon
2000 Sikker med naturgas
2004 Spredning af røggas i boliger med gasapparater med åben forbrænding
Forbrænding
Gasapparater
Miljø
2004 Sikker installation og drift af gasmotor kraftvarmeanlæg Kraftvarme
2015 Kedelmærkning og -afprøvning
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
2011 Årsrapport 2011 Årsrapport
2010 Årsrapport 2010 Årsrapport
2009 Årsrapport 2009 Årsrapport
2012 Årsrapport 2012 Årsrapport
2012 Årsrapport 2013 Årsrapport
2015 Årsrapport 2014 Årsrapport
2016 Årsresultat 2015 Årsrapport
2017 Årsresultat 2016 Årsrapport
2018 Årsresultat 2017 Årsrapport
2019 Årsresultat 2018 Årsrapport
2020 Årsresultat 2019 Årsrapport
2013 Gasmotoranlæg – spildes der energi med ventilationen?
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2014 Flere naturgasstik til privatkunder Kedler Artikel
2004 Velbesøgt temadag om nedgravede gasrør og sikkerhed
Ledninger
Myndighedsforhold
Sikkerhed
Artikel
2012 Skadesvirkning ved forbrændning af forskellige brændsler
Kedler
Miljø
Artikel
2012 Alt under en hat i IGU's WOC5 Gasapparater Artikel
2012 Hændelser på kraftvarmeanlæg i 2011
Kraftvarme
Sikkerhed
Artikel
2012 Gammel teknologi i ny gasmotor
Energieffektivitet
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2012 DGC etablerer et testcenter for grønne gasser
Biogas
Gasanalyse
Artikel
2012 Europæisk harmonisering på gaskvalitet
Gasapparater
Gaskvalitet
Artikel
2012 Større naturgasfyrede kedlers virkningsgrad
Energieffektivitet
Kedler
Artikel