Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Typesorteringsikon
2015 Test af transportabel Wobbetalsmåler Gaskvalitet Artikel
2015 Grundlag for et bæredygtigt energisystem Forgasning Artikel
2016 Gasfyrede varmepumper sænker varmeprisen og øger VE-integrationen
Energieffektivitet
Kedler
Varmepumper
Artikel
2016 Når vand trænger ind i gasledninger Ledninger Artikel
2016 Miljø- og klimafordele ved gaskøretøjer Gas i transportsektoren Artikel
2016 Virkningsgrad for kedler - nye krav og regler
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2016 CO2-neutrale gasbiler Gas i transportsektoren Artikel
2016 Direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper
Energieffektivitet
Kedler
Varmepumper
Artikel
2016 100 gasvarmepumper skal fremme teknologi
Energieffektivitet
Varmepumper
Artikel
2016 Gas og VE - god økonomi og stor CO2-besparelse
Energieffektivitet
Kraftvarme
Varmepumper
Artikel
2016 Gas skal integreres bedre i energisystemet Energieffektivitet Artikel
2016 Det kunne godt gøres lidt bedre Artikel
2016 Gasfyr er mest attraktivt til boligopvarmning
Energieffektivitet
Kedler
Artikel
2016 Pasning og service på kraftvarmeværker Kraftvarme Artikel
2016 Pasning og service - hvem må hvad?
Industri
Kraftvarme
Service
Artikel
2016 Hvilken virkningsgrad skal jeg bruge?
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2016 Fortsat nettotilgang af naturgaskunder Artikel
2016 De danske gasrør kan holde mindst 50 år endnu Ledninger Artikel
2016 Svært at få økonomien til at hænge sammen
Brændselsceller
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2016 Brintsamfundet rykker stadig nærmere Brint Artikel
2016 Biogassen skal fortrænge dieselos i Købehavn Biogas Artikel
2016 Varmeudbyttet er (også) vigtigt Kraftvarme Artikel
2016 Gaskedlers levetid er omkring 19 år i gennemsnit Kedler Artikel
2017 Danmark er foran med brint, men bagud med gas
Biogas
Brint
Artikel
2017 Gasnet under forandring... hele tiden
Gaskvalitet
Kraftvarme
Ledninger
Artikel