Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Typesorteringsikon
2017 IEA-samarbejde om brint i 2015-2016 Brint Artikel
2017 Gasmotorer i vækst …omkring os
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Artikel
2017 Naturgas velegnet til CCS Miljø Artikel
2017 Gasfyret kraftvarme kan stadig være konkurrencedygtig
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Artikel
2017 Condensing boilers - still the most cost-effective technology
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2017 Der kan godt tjenes penge, selvom elprisen er faldet
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Artikel
2017 Temadag: muligheder for gasfyret kraftvarme Kraftvarme Artikel
2017 Hjallerup Fjernvarme tester absorptionsvarmepumpe Varmepumper Artikel
2017 Naturgas er fortsat et miljømæssigt godt valg, når boligen skal opvarmes Miljø Artikel
2017 Korrosion i større gasfyrede installationer
Brændere
Gaskvalitet
Kedler
Artikel
2017 Europæisk demonstration af brændselscellebaseret mikrokraftvarme
Brændselsceller
Varmeanlæg
Artikel
2018 Fremtidens gasanvendelse i fjernvarmesektoren Artikel
2018 Nyt fra IEA Hydrogen Brint Artikel
2018 Nye tider - nye muligheder
Kraftvarme
Varmepumper
Artikel
2018 12 års test med brint i naturgasnettet Brint Artikel
2018 Det danske naturgasnet langtidstestet med brint Brint Artikel
2018 Måling af metanudslip fra gassystemet Metan Artikel
2018 Hjallerup Fjernvarme klar til test og drift af ny type varmepumpe
Kraftvarme
Varmepumper
Artikel
2018 Alternative of Biogas Injection into the Danish Gas Grid System Biogas Artikel
2018 Nyheder, trends og vidensdeling på WGC 2018
Installationer
Kedler
Varmepumper
Artikel
2018 Klar snak om Gassikkerhedsloven
Installationer
Sikkerhed
Artikel
2018 Svingende gaskvalitet kan påvirke gasmotordrift Gaskvalitet Artikel
2018 Direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper kan blive gaskedlernes afløser Varmepumper Artikel
2018 Billigere varme samt større fleksibilitet - What's not to like? Varmepumper Artikel
2018 Nye gasteknologier matcher fjernvarmens krav til effektivitet
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel