Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Typesorteringsikon
2013 Vejledning 69 - Mærkning af gasforbrugende apparater i Danmark (udgået)
Gasapparater
Mærkning
Vejledning
2014 Vejledning 71 - Myndighedsbehandling af større gasinstallationer (udgået)
Installationer
Myndighedsforhold
Vejledning
2014 Vejledning 57 - Indregulering af gaskedler ud fra O2-måling samt indregulering til fabriksindstilling (udgået)
Forbrænding
Gaskvalitet
Service
Vejledning
2009 Vejledning 23 - Installation af gasradiator (udgået)
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Vejledning
2007 Vejledning 51 - Snavs i små gaskedler (udgået)
Kedler
Service
Sikkerhed
Vejledning
2009 Vejledning 22 - Installation af gasfakkel (udgået)
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Vejledning
2009 Vejledning 42 - Aftrækssikring og korte aftræk (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2009 Vejledning 56 - Tæthedsprøvning af gasinstallationer (udgået)
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Vejledning
2015 Vejledning 52 - Alternative løsninger til føring og udmunding af vandret balancerede aftræk fra små gaskedler (udgået)
Aftræk
Kedler
Sikkerhed
Vejledning
2016 Vejledning 50 - Installation af gasfyrede pejse (udgået)
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Vejledning
2016 Vejledning 72 - Indregulering ved iltstyring af gasbrændere (udgået) Brændere Vejledning
2008 Vejledning 53 - Fleksible rustfri stålrør til naturgasinstallationer (udgået)
Gasapparater
Installationer
Ledninger
Vejledning
2013 Vejledning 62 - Aftræk til gasforbrugende apparater med lukket forbrænding (udgået) Aftræk Vejledning
2010 Vejledning 2 - Indregulering af gasblæseluftbrændere (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2000 Vejledning 34 - Servicering og vedligehold af gasfyrede varmeanlæg (udgået)
Service
Varmeanlæg
Vejledning
2009 Vejledning 30 - Gas og fastbrændsel - design 2 (udgået)
Installationer
Kedler
Varmeanlæg
Vejledning
2009 Vejledning 40 - Aftrækssikring - atmosfæriske kedler (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2009 Vejledning 41 - Kuliltealarmer (udgået) Vejledning