Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Typesorteringsikon
1999 Sammenligning af tørreteknologier
Energieffektivitet
Industri
Installationer
Rapport
1999 Absorptionskøling med naturgas
Installationer
Køling
Rapport
1999 Lean-Bum Engines UHC Emission Reduction
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Tilbageføring af krumtaphusudluftning på Caterpillar 3500
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Katalytisk reduktion af metan/UHC i røg fra lean-burn gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Algorithm for methane number determination for natural gasses
Gaskvalitet
Kraftvarme
Motorer
Rapport
1999 Retningslinier for sagsbehandling af PLC-styringer i gasinstallationer
Myndighedsforhold
Service
Sikkerhed
Rapport
1999 Absorptionskøling - anvendelse i gartnerier og slagterier
Industri
Installationer
Køling
Rapport
1999 Evaluation of the Efficiency Face to the NOx Emissions from European Gas-Fired Heat Process Equipment
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1999 Fortørring af tekstiler med IR-paneler
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1999 Brint som energibærer
Brint
Forbrænding
Rapport
1999 Små højeffektive naturgasfyrede varmevekslere
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
1999 Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet
Energieffektivitet
Gaskvalitet
Rapport
1994 Delvis naturgasfyring af kupolovne Rapport
1994 Nyudviklet varmelagerteknologi, måleprojekt Abrinken, Virum
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1994 Afsætning af renset og opgraderet biogas via naturgasnettet
Biogas
Gaskvalitet
Ledninger
Rapport
1994 Krav til gaskvalitet Gaskvalitet Rapport
1994 Kendte teknikker til opgradering af biogas
Biogas
Gasanalyse
Rapport
1994 Gasrensning ved trykvandsvask
Biogas
Gasanalyse
Gaskvalitet
Rapport
1994 Eksperimentel undersøgelse af villakedlers virkningsgrad Rapport
1994 C02-opløsning i havvand Miljø Rapport
1994 Energi- og miljøoversigt Miljø Rapport
1999 Improvement of the Methodology of Efficiency Measurement for Dornestic
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1998 Direkte tørring af tekstilbaner Industri Rapport
1998 Naturgas til butikker og centre
Energieffektivitet
Installationer
Service
Rapport