Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
2012 Vejledning 68 - Fællesføring af aftræk fra brændeovn og gaskedel i skakt (udgået) Vejledning
2013 Vejledning 69 - Mærkning af gasforbrugende apparater i Danmark (udgået)
Gasapparater
Mærkning
Vejledning
2010 Vejledning 7 - Vurdering af små murede skorstene (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2014 Vejledning 71 - Myndighedsbehandling af større gasinstallationer (udgået)
Installationer
Myndighedsforhold
Vejledning
2016 Vejledning 72 - Indregulering ved iltstyring af gasbrændere (udgået) Brændere Vejledning
2009 Vejledning 9 - Betjening og kontrol af elektronisk manometer (udgået)
Ledninger
Målere
Sikkerhed
Vejledning
2013 Vejledning for CNG-/naturgas-tankstationer i Danmark Gas i transportsektoren Rapport
2004 Velbesøgt temadag om nedgravede gasrør og sikkerhed
Ledninger
Myndighedsforhold
Sikkerhed
Artikel
2007 Vellykket ERFA-konference om større og mindre gasfyrede anlæg
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2013 Ventilation af gasmotorinstallationer
Kraftvarme
Motorer
Notat
2016 Virkningsgrad for kedler - nye krav og regler
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2015 Virkningsgrader… der er mange af dem
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Notat
1999 Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet
Energieffektivitet
Gaskvalitet
Rapport
1998 Væskeopvarmning med pulserende brænder Industri Rapport
1996 Væskeopvarmning med rørbrænder
Brændere
Industri
Installationer
Rapport
2002 Ydelses- og virkningsgradsmåling for gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg
Energieffektivitet
Kraftvarme
Motorer
Teknisk Note
2011 Zero emission gas expansion
Ledninger
Turbiner
Varmepumper
Konferenceindlæg
2009 Øget produktion og anvendelse af biogas i Danmark
Biogas
Gasapparater
Gaskvalitet
Rapport