Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
1997 Design af vandvarmelagre/-akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg
Installationer
Kraftvarme
Rapport
2018 Det danske naturgasnet langtidstestet med brint Brint Artikel
1998 Det forureningsfri kraftværk Rapport
2016 Det kunne godt gøres lidt bedre Artikel
2009 Det nye F-gasreglement B-5
Flaskegas
Myndighedsforhold
Sikkerhed
Artikel
2004 Development and demonstration of a gas-fired recuperation confined radiant burner
Miljø
Motorer
Rapport
2013 Development and demonstration of Danish fuel cell based micro cogeneration
Brint
Brændselsceller
Kraftvarme
Konferenceindlæg
1998 Development of a non-premix radiant burner Rapport
1996 Development of a Non-premix Radiant Burner Rapport
2003 Development of an energy efficient gas heated industrial flatwork ironer for the laundry industry
Energieffektivitet
Industri
Installationer
Rapport
2012 DGC etablerer et testcenter for grønne gasser
Biogas
Gasanalyse
Artikel
2016 DGC firmabrochure Brochure
2013 DGC i decentral kraftvarmes tjeneste i 25 år Kraftvarme Artikel
2004 DGC undersøger konsekvenser af ATEX-direktivet for gasbranchen
Installationer
Sikkerhed
Artikel
2007 DGF temadage om gasledninger Ledninger Artikel
2014 Dimensionering af gasvarmepumper i Danmark – hvor langt er vi? Varmepumper Artikel
1995 Dimensioneringsgrundlag for PEM ledninger Rapport
2016 Direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper
Energieffektivitet
Kedler
Varmepumper
Artikel
2018 Direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper kan blive gaskedlernes afløser Varmepumper Artikel
2016 Direkte gasfyrede varmepumper
Energieffektivitet
Kedler
Varmepumper
Rapport
1998 Direkte tørring af tekstilbaner Industri Rapport
2014 Do we need new gas technologies for the domestic and small commercial space heating market?
Installationer
Kedler
Konferenceindlæg
1997 Dokumentation af kondenserende kedlers miljømæssige effekt
Energieffektivitet
Kedler
Miljø
Rapport
2015 Domestic gas hybrid technologies
Gasapparater
Kedler
Varmepumper
Artikel
2014 Domestic gas hybrid technologies and their interaction with the Danish energy system
Installationer
Kedler
Konferenceindlæg