Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
2004 Energistudietur til nye EU-lande
Forbrænding
Installationer
Miljø
Artikel
2010 Energiudnyttelse på blokvarmecentraler
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Rapport
2014 Enestående mulighed for dansk gasindustri Artikel
2014 Environmental optimisation of gas fired engines in Denmark
Miljø
Motorer
Konferenceindlæg
2013 Environmental optimisation of gas fired engines in Denmark - measurement
Miljø
Motorer
Rapport
2013 Environmental optimisation of gas fired engines in Denmark - potential
Miljø
Motorer
Rapport
2011 Environmental optimisation of natural gas fired engines
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Konferenceindlæg
2010 Environmental optimisation of natural gas fired engines - main report
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2010 Environmental optimisation of natural gas fired engines - project report
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2006 Er A-certifikatuddannelsen god nok, eller trænger den til revision?
Gasapparater
Service
Sikkerhed
Artikel
2006 Er der plads til mere kraftvarme i Danmark?
Energieffektivitet
Installationer
Kraftvarme
Artikel
2005 Er det sidste store centrale kraftværk bygget i Danmark?
Energieffektivitet
Installationer
Kraftvarme
Artikel
2004 Er plastrør sikre nok at anvende til indendørs gasinstallationer?
Installationer
Ledninger
Artikel
2007 ERFA-konference om gasmåling Målere Artikel
2000 Erfaringer fra naturgasdrevne køretøjer relateret til Brintprogrammet
Brint
Gas i transportsektoren
Rapport
2009 Erfaringer med biogas til gasmotordrift
Biogas
Forgasning
Motorer
Artikel
2014 Erfaringsudveksling for ledningsfolk Ledninger Artikel
2011 Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid
Biogas
Kraftvarme
Ledninger
Rapport
2018 Estimering af omkostninger til opgradering af biogas Biogas Notat
2008 Etablering af et sikkerhedsteknisk center for brint og brændselsceller
Brint
Brændselsceller
Sikkerhed
Rapport
2014 EUDP-støtte til fem brintprojekter Brint Artikel
2017 Europæisk demonstration af brændselscellebaseret mikrokraftvarme
Brændselsceller
Varmeanlæg
Artikel
2012 Europæisk harmonisering på gaskvalitet
Gasapparater
Gaskvalitet
Artikel
1999 Evaluation of the Efficiency Face to the NOx Emissions from European Gas-Fired Heat Process Equipment
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
2015 Evaluation of the NOx emissions of the Danish population of gas boilers above 120 kW
Kedler
Miljø
Rapport