Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
1995 Forgasning af biomasse
Forgasning
Gaskvalitet
Rapport
1995 Kortlægning af lugtgener fra gasmotoranlæg Miljø Rapport
1995 Lugtgener fra gasmotor-kraftvarme anlæg
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1995 Industriel kraftvarme og C02-gødskning med røggas fra gasmotor med katalysator i gartneri
Industri
Kraftvarme
Rapport
1995 Drying Model for Thin Paper and Paint Samples Rapport
1995 Low Temperature Nitrogen Chemistry Rapport
1995 Dimensioneringsgrundlag for PEM ledninger Rapport
1995 Beregning af varmeanlæg til parcelhuse
Installationer
Kedler
Varmeanlæg
Teknisk Note
1995 Emissionsforhold og forureningsreducerende teknikker for gasmotorog turbineanlæg
Kraftvarme
Miljø
Teknisk Note
1995 Rumventilationstab i gasfyrede blokvarmecentraler
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Teknisk Note
1995 Sammenligning af motorbrændstoffers miljøpåvirkninger Teknisk Note
1995 Naturgasbaseret industriel kraftvarme
Industri
Installationer
Kraftvarme
Teknisk Note
1996 Katalysatorteknologi til lean-burn gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1996 Reparation af landledninger med epoxy sleeves Rapport
1996 Naturgaskoncept til forsyning af institutioner, plejehjem o.lign. Industri Rapport
1996 Anvendelse af blandingsgasser
Biogas
Forgasning
Rapport
1996 Minikraftvarmeanlæg
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1996 Annual Effeciency Calculation Method for Damestic Boilers Rapport
1996 Mindre varmecentraler med atmosfæriske kedler Kedler Rapport
1996 Energirådgivning af institutioner Rapport
1996 Katalog over miljøforbedrende udstyr til kedelanlæg
Kedler
Miljø
Rapport
1996 NOx Reduction by means of Gas Injection and Reburning Miljø Rapport
1996 Framework for a European method to determine the energy consumption for domestic hot water production Rapport
1996 Væskeopvarmning med rørbrænder
Brændere
Industri
Installationer
Rapport
1996 Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Rapport