Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2012 Kraftvarme-info nr. 26 Kraftvarme Nyhedsbrev
2012 Testcenter for Grønne Gasser indviet
Biogas
Brint
Flaskegas
Artikel
2012 Gassens fremtidige rolle på villamarkedet
Gasapparater
Kedler
Artikel
2012 Bjarne Spiegelhauer på pension Artikel
2012 Større gasfyrede kedlers virkningsgrad
Energieffektivitet
Kedler
Miljø
Artikel
2012 LNG er velegnet til lastbil- og skibstransport Artikel
2012 Mange betaler for meget i NOx -afgift Miljø Artikel
2012 Grøn gas i naturgasnettet Artikel
2012 Danish CHP plants put gas imports to the test
Gaskvalitet
Kraftvarme
Artikel
2012 Technologies relevant for gasification and methanation in Denmark Forgasning Rapport
2012 Quality tracker til distributionsnet Ledninger Rapport
2012 Gas og vedvarende energi Kedler Rapport
2012 Harmful effects of burning various fuels – A comparison of natural gas, wood and straw Forbrænding Artikel
2012 Kraftvarme-info nr. 25 Kraftvarme Nyhedsbrev
2012 Større naturgasfyrede kedlers virkningsgrad
Energieffektivitet
Kedler
Artikel
2012 Skadesvirkning ved forbrændning af forskellige brændsler
Kedler
Miljø
Artikel
2012 Alt under en hat i IGU's WOC5 Gasapparater Artikel
2012 Femdobling af NOx -afgiften kan reduceres Miljø Artikel
2012 Myndighedshåndtering for stationære brint- og brændselscelle-projekter
Brint
Brændselsceller
Rapport
2012 Accelerated lifetime testing and standardization of SOFC systems Brændselsceller Rapport
2012 Hændelser på kraftvarmeanlæg i 2011
Kraftvarme
Sikkerhed
Artikel
2012 Gammel teknologi i ny gasmotor
Energieffektivitet
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2012 Større gasfyrede kedlers virkningsgrad
Energieffektivitet
Kedler
Miljø
Rapport
2012 Gas og vedvarende energi
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
2012 LNG - Status in Denmark
Gas i transportsektoren
Gaskvalitet
LNG
Rapport