Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
2006 Gas engine operation and development challenges in the liberalized energy markets
Kraftvarme
Motorer
Konferenceindlæg
2019 Gas giver reelle CO2-reduktioner i fjernvarmen
Miljø
Varmepumper
Notat
2016 Gas i industrielle processer Industri Rapport
2016 Gas og VE - god økonomi og stor CO2-besparelse
Energieffektivitet
Kraftvarme
Varmepumper
Artikel
2012 Gas og vedvarende energi
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
2012 Gas og vedvarende energi Kedler Rapport
2016 Gas og vedvarende energi
Kedler
Varmeanlæg
Varmepumper
Rapport
2013 Gas og vedvarende energi - solvarme
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
2018 Gas og vedvarende energi på blokvarmecentraler
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2016 Gas skal integreres bedre i energisystemet Energieffektivitet Artikel
2014 Gasbranchen har en stor fremtid foran sig Biogas Artikel
2004 Gasbranchen og de funktionsbaserede brandkrav Sikkerhed Artikel
2013 Gasbranchens installationsanvisninger Installationer Artikel
2010 Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer - forprojekt
Ledninger
Turbiner
Varmepumper
Rapport
2010 Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer - slutrapport
Ledninger
Turbiner
Varmepumper
Rapport
2011 Gasforskere byttede viden i Seoul
Biogas
Energieffektivitet
Gas i transportsektoren
Artikel
2016 Gasfyr er mest attraktivt til boligopvarmning
Energieffektivitet
Kedler
Artikel
2009 Gasfyrede varmepumper
Installationer
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2015 Gasfyrede varmepumper gav stor besparelse
Kedler
Varmepumper
Artikel
2008 Gasfyrede varmepumper på vej mod markedet
Energieffektivitet
Gasapparater
Varmepumper
Artikel
2016 Gasfyrede varmepumper sænker varmeprisen og øger VE-integrationen
Energieffektivitet
Kedler
Varmepumper
Artikel
2015 Gasfyrede villakedlers virkningsgrad i praksis
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2017 Gasfyret kraftvarme kan stadig være konkurrencedygtig
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Artikel
2017 Gasfyret kraftvarme til balance- og spidslastydelser
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Rapport
2007 Gasfyret plastsmeltning til sprøjtestøbemaskiner, Delrapport 1 Industri Rapport