Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
2006 Hvordan får vi energi til fremtiden?
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Artikel
2006 Er der plads til mere kraftvarme i Danmark?
Energieffektivitet
Installationer
Kraftvarme
Artikel
2006 Kraftvarme i international perspektiv Kraftvarme Artikel
2006 Udviklingsmuligheder for mini/-mikrokraftvarme i Nordeuropa Kraftvarme Artikel
2006 Arealklassificering for sekundære naturgasudslip fra lavtryksinstallation
Installationer
Sikkerhed
Artikel
2006 Nødvendig reduktion af Danmarks NOx udledning Miljø Artikel
2006 Nye energiteknologier - er brint på vej?
Brint
Brændselsceller
Artikel
2006 Er A-certifikatuddannelsen god nok, eller trænger den til revision?
Gasapparater
Service
Sikkerhed
Artikel
2006 Fuldskala demo-anlæg af RECCAT-systemet er sat i drift
Miljø
Motorer
Artikel
2006 Fokus på gaskvalitet Gaskvalitet Artikel
2006 Gasselskabernes energispareindsats Energieffektivitet Artikel
2006 Gasmotorudviklingen år 2006 Artikel
2006 Gasturbinen der voksede Artikel
2006 Gas engine operation and development challenges in the liberalized energy markets
Kraftvarme
Motorer
Konferenceindlæg
2006 Implementation of micro CHP in single-family houses
Installationer
Kraftvarme
Konferenceindlæg
2006 Labelling of gas boilers - an effecient market regulator
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Konferenceindlæg
2006 Reduction of the installation costs for domestic gas appliances
Installationer
Ledninger
Konferenceindlæg
2006 Field test of hydrogen in the natural gas grid
Brint
Ledninger
Konferenceindlæg
2006 Safety matters - experience with the operation of gas engine CHP units
Kraftvarme
Motorer
Sikkerhed
Artikel
2007 Klarere lys over risikoen for korrosion på gasrør
Ledninger
Sikkerhed
Artikel
2007 Focus on Gas Quality
Gasanalyse
Gaskvalitet
Artikel
2007 Kvalitet er vigtig, når der skal udveksles data
Gaskvalitet
Målere
Artikel
2007 Produktnyheder på ISH-messen i Frankfurt
Energieffektivitet
Gasapparater
Varmeanlæg
Artikel
2007 Kraftvarme til køling
Installationer
Kraftvarme
Køling
Artikel
2007 Vellykket ERFA-konference om større og mindre gasfyrede anlæg
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Artikel