Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
2007 Gasfyret plastsmeltning til sprøjtestøbemaskiner, Delrapport 2 Industri Rapport
2007 Gasfyret plastsmeltning til sprøjtestøbemaskiner, Delrapport 3 Industri Rapport
2007 Gasfyret plastsmeltning til sprøjtestøbemaskiner, Delrapport 4 Industri Rapport
2009 Gaskedler og solvarme en god kombination
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Artikel
2016 Gaskedlers levetid er omkring 19 år i gennemsnit Kedler Artikel
2013 Gaskvalitetssensorer Gaskvalitet Rapport
2005 Gasmåling i fremtiden Målere Rapport
2005 Gasmåling i fremtiden Målere Artikel
2005 Gasmåling... andet og mere end måleteknik
Gaskvalitet
Myndighedsforhold
Målere
Artikel
2013 Gasmotoranlæg – spildes der energi med ventilationen?
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2017 Gasmotorer i vækst …omkring os
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Artikel
2015 Gasmotorer vinder frem globalt - men hvad med Danmark?
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2011 Gasmotorer/gasturbiner
Gaskvalitet
Kraftvarme
Rapport
2006 Gasmotorudviklingen år 2006 Artikel
2017 Gasnet under forandring... hele tiden
Gaskvalitet
Kraftvarme
Ledninger
Artikel
2016 Gasnettet som fremtidens VE-lager
Brint
Ledninger
Rapport
1998 Gasodorantens vandopløselige egenskaber
Ledninger
Sikkerhed
Rapport
2016 Gaspro Store Anlæg- program til energioptimering af større kedelanlæg
Energieffektivitet
Kedler
Produktblad
2011 GASQUAL project: a step closer to gas quality harmonization in Europe
Energieffektivitet
Gasapparater
Gaskvalitet
Konferenceindlæg
1994 Gasrensning ved trykvandsvask
Biogas
Gasanalyse
Gaskvalitet
Rapport
1998 Gasselskabernes deltagelse i teknisk lovgivning og standardisering Myndighedsforhold Rapport
2006 Gasselskabernes energispareindsats Energieffektivitet Artikel
2012 Gassens fremtidige rolle på villamarkedet
Gasapparater
Kedler
Artikel
2019 Gassens integration i et bæredygtigt energisystem Rapport
2019 Gassens sammensætning og egenskaber Notat