Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2010 Kraftvarme-info nr. 20 Kraftvarme Nyhedsbrev
2010 Environmental optimisation of natural gas fired engines - main report
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2010 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Rapport
2010 Field test of hydrogen in the natural gas grid
Brint
Ledninger
Rapport
2010 Environmental optimisation of natural gas fired engines - project report
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2010 Kraftvarme-info nr. 19 Kraftvarme Nyhedsbrev
2010 Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer - forprojekt
Ledninger
Turbiner
Varmepumper
Rapport
2010 Field test of hydrogen in the natural gas grid
Brint
Ledninger
Konferenceindlæg
2010 Brint og brændselsceller til mikrokraftvarme
Brint
Brændselsceller
Kraftvarme
Artikel
2010 Status for demonstration af "Gas og VE-teknologier"
Energieffektivitet
Gasapparater
Installationer
Artikel
2010 Forgasning - Fase I
Forgasning
Metan
Rapport
2010 Brændselsceller til mikrokraftvarme - det danske projekt
Brændselsceller
Kraftvarme
Artikel
2010 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2010 Field test af brint i naturgasnettet
Brint
Ledninger
Artikel
2010 Decentrale kraftvarmeværker forurener mindre Artikel
2010 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker mindre end 25 MWel
Kraftvarme
Miljø
Konferenceindlæg
2010 Flere hændelser på gasmotoranlæg 2009
Kraftvarme
Sikkerhed
Artikel
2010 Kraftvarme-info nr. 18 Kraftvarme Nyhedsbrev
2010 Marcogaz - gassens stemme i EU-systemet Myndighedsforhold Artikel
2010 Naturgasdrevet skib med brændselsceller
Gas i transportsektoren
LNG
Artikel
2010 Vejledning 7 - Vurdering af små murede skorstene (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2010 Vejledning 59 - Kontrol af aftræk og skorstene (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2010 Årsrapport 2010 Årsrapport
2010 Vejledning 2 - Indregulering af gasblæseluftbrændere (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2009 Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet
Biogas
Målere
Notat