Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
1996 Modelling Flow and Radiation in SERB Test Furnace Rapport
1996 The Expanded NIMREX Model Rapport
1996 Selective Emittance Radiant Burners Rapport
1996 Test Furnace for Radiant Burners Project Repart Rapport
1996 Incinerering med naturgas Forbrænding Rapport
1996 Development of a Non-premix Radiant Burner Rapport
1997 Røggaskøling og brænderstyring i naturgasfyrede blokvarmecentraler Rapport
1997 Miljøforhold ved anvendelse af naturgas i sten-, ler- og glasindustrien Miljø Rapport
1997 Dokumentation af kondenserende kedlers miljømæssige effekt
Energieffektivitet
Kedler
Miljø
Rapport
1997 Status for små gasturbiner (<2 MWe)
Installationer
Kraftvarme
Turbiner
Rapport
1997 Industriel kraftvarme (IKV)
Industri
Kraftvarme
Rapport
1997 Design af vandvarmelagre/-akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1997 Naturgasfyrede varmevekslere til procesvarme, behovsanalyse
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Rapport
1997 Små dual-fuel motorer til naturgas (15-30 kW), Fase I
Kraftvarme
Motorer
Rapport
1997 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Industri Rapport
1997 Naturgas til større varmepumper Varmepumper Teknisk Note
1998 Direkte tørring af tekstilbaner Industri Rapport
1998 Naturgas til butikker og centre
Energieffektivitet
Installationer
Service
Rapport
1998 Individuelle gasdrevne varmepumper
Energieffektivitet
Motorer
Varmepumper
Rapport
1998 Gasodorantens vandopløselige egenskaber
Ledninger
Sikkerhed
Rapport
1998 The effect of Exhaust Gas Recirculation (EGR) on the emission from a lean-burner gas engine
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Gasselskabernes deltagelse i teknisk lovgivning og standardisering Myndighedsforhold Rapport
1998 Anvendelse af naturgasfyrede strålevarmerør til halopvarmning mv. Industri Rapport
1998 IR-tørring af tekstilbaner
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1998 Aldehydemissioner fra Gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport