Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
2013 Fremstilling af flydende biogas til transport Biogas Artikel
2013 Hvem har ansvar for hvad på KV anlæg?
Kraftvarme
Myndighedsforhold
Artikel
2013 Gaskvalitetssensorer Gaskvalitet Rapport
2013 Vejledning for CNG-/naturgas-tankstationer i Danmark Gas i transportsektoren Rapport
2013 Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Forbrænding Rapport
2013 Gas and renewable energy - gas heat pump Varmepumper Rapport
2013 Fra forgasningsgas til naturgas Forgasning Artikel
2013 Condensing air heaters
Energieffektivitet
Gasapparater
Industri
Rapport
2013 Environmental optimisation of gas fired engines in Denmark - measurement
Miljø
Motorer
Rapport
2013 Environmental optimisation of gas fired engines in Denmark - potential
Miljø
Motorer
Rapport
2013 Vejledning 62 - Aftræk til gasforbrugende apparater med lukket forbrænding (udgået) Aftræk Vejledning
2014 Kraftvarme-info nr. 30 Kraftvarme Nyhedsbrev
2014 Evaluation of the NOx emissions of the Danish population of gas boilers below 120 kW
Kedler
Miljø
Rapport
2014 Flere naturgasstik til privatkunder Kedler Artikel
2014 Vejledning 5 - Indregulering af større gasblæseluftbrændere (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2014 Vejledning 58 - Indregulering af ibrugtagne apparater samt særligt kritiske apparater (udgået)
Forbrænding
Gaskvalitet
Service
Vejledning
2014 Gasbranchen har en stor fremtid foran sig Biogas Artikel
2014 Grøn gas i naturgasnettet Forgasning Artikel
2014 EUDP-støtte til fem brintprojekter Brint Artikel
2014 Gassensorer kan hjælpe ved ændringer i gaskvaliteten Gaskvalitet Artikel
2014 Enestående mulighed for dansk gasindustri Artikel
2014 Kraftvarme-info nr. 29 Kraftvarme Nyhedsbrev
2014 Ny version af GasproSA er klar
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2014 Erfaringsudveksling for ledningsfolk Ledninger Artikel
2014 Programmet tager form Artikel