Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2004 Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater
Energieffektivitet
Gasapparater
Service
Rapport
2004 Development and demonstration of a gas-fired recuperation confined radiant burner
Miljø
Motorer
Rapport
2004 Risikovurdering i forbindelse med natur- eller bygasudslip
Ledninger
Miljø
Rapport
2004 ATEX-direktivet
Installationer
Sikkerhed
Rapport
2004 Emission af uforbrændt gas/kulbrinter under start og stop af gasmotorer
Kraftvarme
Metan
Motorer
Rapport
2004 Tips til vedligehold af dit varmeanlæg
Kedler
Service
Varmeanlæg
Faktablad
2004 Tips til betjening af dit varmeanlæg
Kedler
Service
Varmeanlæg
Faktablad
2004 Førstehjælp til dit varmeanlæg
Kedler
Service
Varmeanlæg
Faktablad
2004 Miljøbelastning (emission), større gasfyrede kedler
Kedler
Miljø
Faktablad
2004 Naturgas til almindelig forsyning
Installationer
Kedler
Kraftvarme
Konferenceindlæg
2004 Emission factors for gas fired CHP units < 25 MW
Kraftvarme
Miljø
Konferenceindlæg
2004 State of the art in repsearch on measuring and modelling domestic heating appliances in the EU
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Konferenceindlæg
2004 Operating experiences from 18 microturbine applications for CHP and industrial purposes
Kraftvarme
Turbiner
Konferenceindlæg
2003 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker
Forbrænding
Kedler
Miljø
Artikel
2003 Rekuperativ katalytisk udstødsreaktor til stationære gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Artikel
2003 Forgasning af biomasse Forgasning Artikel
2003 Udvikling af en ny lovende katalysatortype
Miljø
Motorer
Artikel
2003 Udvikling af en ny lovende katalysatortype
Miljø
Motorer
Artikel
2003 Elvarmekonvertering. Fornuft eller skidt for CO2-regnskabet? Miljø Artikel
2003 Overvågning og energioptimering af gasfyrede industribrændere og processer
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Artikel
2003 Nordiske Energister Installationer Artikel
2003 Mærkning af små gaskedler
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Artikel
2003 Indregulering af Gasblæseluftbrændere
Brændere
Kedler
Service
Artikel
2003 Emission fra elproduktion på decentrale kraftvarmeværker
Kraftvarme
Miljø
Artikel
2003 Produktnyheder fra besøg på Frankfurtmessen
Energieffektivitet
Gasapparater
Artikel