Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2003 Miljømærkning af decentral elproduktion
Kraftvarme
Miljø
Artikel
2003 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker
Kraftvarme
Miljø
Myndighedsforhold
Artikel
2003 Forgasning af biomasse Forgasning Artikel
2003 Emission fra større gasfyrede kedler
Forbrænding
Kedler
Miljø
Artikel
2003 Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler
Aftræk
Kedler
Sikkerhed
Artikel
2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab
Energieffektivitet
Kedler
Notat
2003 Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhed Rapport
2003 DSM plan 2003 - 2005, 2. reviderede udgave Energieffektivitet Rapport
2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Målere Rapport
2003 Energimærkningsordning for små gaskedler
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Rapport
2003 Test of the Yamatake HGC303 Gas Chromatograph Gasanalyse Rapport
2003 Emission fra større gasfyrede kedler
Kedler
Miljø
Rapport
2003 DSM-rapport 2002 Energieffektivitet Rapport
2003 Efterlevelse af krav i Bekendtgørelse 720 af 05/10/1998
Kraftvarme
Miljø
Rapport
2003 DSM plan 2003 - 2005 Energieffektivitet Rapport
2003 Development of an energy efficient gas heated industrial flatwork ironer for the laundry industry
Energieffektivitet
Industri
Installationer
Rapport
2003 Netek Aps - Udvikling af katalytisk IR-tørring Rapport
2003 Analyse af indeklimaet i boliger med gasapparater med åben forbrænding
Forbrænding
Miljø
Rapport
2003 Ultrafine partikler
Forbrænding
Miljø
Rapport
2003 Demonstration af mikrokraftvarme - hovedrapport
Energieffektivitet
Kraftvarme
Varmeanlæg
Rapport
2003 Sustainable gas enters the european gas distribution system
Biogas
Ledninger
Miljø
Konferenceindlæg
2003 A study of the corrosion in balanced flues depending on operation conditions
Aftræk
Kedler
Sikkerhed
Konferenceindlæg
2002 Luftvejledningens konsekvenser for kraftvarmeværkerne
Kraftvarme
Miljø
Artikel
2002 Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi
Brændere
Forbrænding
Industri
Artikel
2002 Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Artikel