Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2002 Ydelses- og virkningsgradsmåling for gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg
Energieffektivitet
Kraftvarme
Motorer
Teknisk Note
2002 Vejledning 44 - Kontrol og rensning af aftræk (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2002 Kortlægning af emissioner fra kraftvarmeværker Nyhedsbrev
2002 Gødskning med kuldioxid i gartnerier
Industri
Miljø
Faktablad
2002 The composite radiosity and Gap (CRG) model of thermal radiation Konferenceindlæg
2002 Energimærkning af små gaskedler
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Rapport
2002 DSM-plan 2002 Energieffektivitet Rapport
2002 Lambda-unit for karbureret gas/luftblanding
Forbrænding
Gasanalyse
Kraftvarme
Rapport
2002 Planlægning og dokumentation af energispareaktiviteter (DSM) Energieffektivitet Rapport
2002 Oversigt over teknikker til overvågning samt energioptimering af gasfyrede industribrændere
Energieffektivitet
Industri
Kedler
Rapport
2001 Den nye luftvejledning – konsekvenser for kraftvarmeværker
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Konferenceindlæg
2001 Måling af kedlers kulbrineemission
Kedler
Målere
Rapport
2001 Besparelsesmuligheder ved hjælp af fugtstyring i væksthuse Rapport
2001 Selvantændelse af naturgas
Forbrænding
Sikkerhed
Rapport
2001 Metaller i naturgas
Gasanalyse
Gaskvalitet
Rapport
2001 Adding Gas from Biomass to the Gas Grid
Biogas
Gasapparater
Gaskvalitet
Rapport
2001 Anbefalinger for installation, drift og vedligehold af gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg>120 kW
Kraftvarme
Motorer
Sikkerhed
Rapport
2001 Metantalsmåler som systemoptimering for gasmotorbaseret kraftvarme
Forbrænding
Gasanalyse
Kraftvarme
Rapport
2001 Statisk elektricitet Rapport
2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør
Energieffektivitet
Industri
Installationer
Notat
2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme
Energieffektivitet
Industri
Kedler
Notat
2000 Industriel kraftvarme
Industri
Kraftvarme
Notat
2000 Tørring med naturgas
Brændere
Industri
Installationer
Notat
2000 Tørring og procesopvarmning med IR-brændere
Brændere
Industri
Installationer
Notat
2000 Sikker med naturgas