Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2000 Catalytic emission control with respect to CH4 and CO for highly efficient gas fueled decentralised heat and power production
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Konferenceindlæg
2000 Biogas and natural gas fuel mixture for the future Konferenceindlæg
2000 Demonstration af SACHS 5,5 kWe minikraftvarmeenhed
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Rapport
2000 Literature report: Natural gas reburning
Energieffektivitet
Industri
Miljø
Rapport
2000 Anvendelse af naturgas sammen med fast biobrændsel
Forbrænding
Kedler
Miljø
Rapport
2000 Coriolis-måler som afregningsmåler Målere Rapport
2000 Energieffektivisering og CO2-besparelser ved hjælp af naturgasbaserede industrielle processer
Energieffektivitet
Industri
Miljø
Rapport
2000 Retningslinier for dimensionering af gastryksregulatorer Målere Rapport
2000 Røggaskondensat ved naturgasfyring i gasmotorer samt kedler
Forbrænding
Kedler
Motorer
Rapport
2000 Konvertering af naturgashåndbrændere
Gasapparater
Industri
Installationer
Rapport
2000 Energi- og miljøoversigt
Gaskvalitet
Miljø
Rapport
2000 Sikkerhedsforhold og myndighedsgodkendelse ved brintanvendelse til køretøjer
Brint
Sikkerhed
Rapport
2000 Pilotprojekt - Modeller for system med gasmåler Rapport
2000 Chemistry and mixing effects in reburning Kraftvarme Rapport
2000 Erfaringer fra naturgasdrevne køretøjer relateret til Brintprogrammet
Brint
Gas i transportsektoren
Rapport
2000 Vejledning 34 - Servicering og vedligehold af gasfyrede varmeanlæg (udgået)
Service
Varmeanlæg
Vejledning
1999 Naturgasfyrede IR-brændere til lavtemperaturprocesser
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Teknisk Note
1999 Beregning af metantal Metan Artikel
1999 Sammenligning af tørreteknologier
Energieffektivitet
Industri
Installationer
Rapport
1999 Absorptionskøling med naturgas
Installationer
Køling
Rapport
1999 Lean-Bum Engines UHC Emission Reduction
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Tilbageføring af krumtaphusudluftning på Caterpillar 3500
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Katalytisk reduktion af metan/UHC i røg fra lean-burn gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Algorithm for methane number determination for natural gasses
Gaskvalitet
Kraftvarme
Motorer
Rapport
1999 Retningslinier for sagsbehandling af PLC-styringer i gasinstallationer
Myndighedsforhold
Service
Sikkerhed
Rapport