Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
2016 Direkte gasfyrede varmepumper
Energieffektivitet
Kedler
Varmepumper
Rapport
2016 Gasfyrede varmepumper sænker varmeprisen og øger VE-integrationen
Energieffektivitet
Kedler
Varmepumper
Artikel
2016 Når vand trænger ind i gasledninger Ledninger Artikel
2016 Miljø- og klimafordele ved gaskøretøjer Gas i transportsektoren Artikel
2016 Virkningsgrad for kedler - nye krav og regler
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2016 CO2-neutrale gasbiler Gas i transportsektoren Artikel
2016 Vejledning 50 - Installation af gasfyrede pejse (udgået)
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Vejledning
2016 Minikraftvarme og VE
Kedler
Kraftvarme
Varmepumper
Rapport
2016 Facts and figures about domestic gas boilers Kedler Rapport
2016 Kraftvarme-info nr. 34 Kraftvarme Nyhedsbrev
2016 Direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper
Energieffektivitet
Kedler
Varmepumper
Artikel
2016 100 gasvarmepumper skal fremme teknologi
Energieffektivitet
Varmepumper
Artikel
2016 Gas og VE - god økonomi og stor CO2-besparelse
Energieffektivitet
Kraftvarme
Varmepumper
Artikel
2016 Gas skal integreres bedre i energisystemet Energieffektivitet Artikel
2016 Det kunne godt gøres lidt bedre Artikel
2016 Gasfyr er mest attraktivt til boligopvarmning
Energieffektivitet
Kedler
Artikel
2016 DGC firmabrochure Brochure
2016 Årsresultat 2015 Årsrapport
2016 Pasning og service på kraftvarmeværker Kraftvarme Artikel
2016 Vejledning 72 - Indregulering ved iltstyring af gasbrændere (udgået) Brændere Vejledning
2016 Gas og vedvarende energi
Kedler
Varmeanlæg
Varmepumper
Rapport
2016 Kondensat fra naturgasfyrede enheder
Kedler
Motorer
Notat
2016 Pasning og service - hvem må hvad?
Industri
Kraftvarme
Service
Artikel
2016 Hvilken virkningsgrad skal jeg bruge?
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2016 Fortsat nettotilgang af naturgaskunder Artikel