Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
1999 Absorptionskøling - anvendelse i gartnerier og slagterier
Industri
Installationer
Køling
Rapport
1999 Evaluation of the Efficiency Face to the NOx Emissions from European Gas-Fired Heat Process Equipment
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1999 Fortørring af tekstiler med IR-paneler
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1999 Brint som energibærer
Brint
Forbrænding
Rapport
1999 Små højeffektive naturgasfyrede varmevekslere
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
1999 Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet
Energieffektivitet
Gaskvalitet
Rapport
1999 Improvement of the Methodology of Efficiency Measurement for Dornestic
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1998 Hjemmeautomatik og gasanvendelse i boliger
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Teknisk Note
1998 Brænderhoveders indflydelse på kedlers holdbarhed
Brændere
Kedler
Rapport
1998 Effekt af forøgelse af radiatorkapacitet
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
1998 Lugtreduktion med additiver - Nordborg Kraftvarmeværk Miljø Rapport
1998 Development of a non-premix radiant burner Rapport
1998 Langtidstest af oxidationskatalysator til lean-burn gasmotor
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1998 CFD forbrændingsmodel for naturgas Forbrænding Rapport
1998 Direkte tørring af tekstilbaner Industri Rapport
1998 Naturgas til butikker og centre
Energieffektivitet
Installationer
Service
Rapport
1998 Individuelle gasdrevne varmepumper
Energieffektivitet
Motorer
Varmepumper
Rapport
1998 Gasodorantens vandopløselige egenskaber
Ledninger
Sikkerhed
Rapport
1998 The effect of Exhaust Gas Recirculation (EGR) on the emission from a lean-burner gas engine
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Gasselskabernes deltagelse i teknisk lovgivning og standardisering Myndighedsforhold Rapport
1998 Anvendelse af naturgasfyrede strålevarmerør til halopvarmning mv. Industri Rapport
1998 IR-tørring af tekstilbaner
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1998 Aldehydemissioner fra Gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Systematisk lugtmåling på gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Lugtgener fra stationære gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport