Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
2016 De danske gasrør kan holde mindst 50 år endnu Ledninger Artikel
2016 Gasnettet som fremtidens VE-lager
Brint
Ledninger
Rapport
2016 Kraftvarme-info nr. 35 Kraftvarme Nyhedsbrev
2016 Svært at få økonomien til at hænge sammen
Brændselsceller
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2016 Brintsamfundet rykker stadig nærmere Brint Artikel
2016 Kraftvarme-info nr. 36 Kraftvarme Nyhedsbrev
2016 Biogassen skal fortrænge dieselos i Købehavn Biogas Artikel
2016 Varmeudbyttet er (også) vigtigt Kraftvarme Artikel
2016 Gaskedlers levetid er omkring 19 år i gennemsnit Kedler Artikel
2016 Forgasningsgassens vej til gasnettet Forgasning Rapport
2016 Gas i industrielle processer Industri Rapport
2016 Tab af metan fra gasledningsnettet Industri Rapport
2016 FlexGas – Fleksibelt energiforbrug med elpatron i villagaskedel
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Rapport
2016 Førstehjælp ved kulilteforgiftning Sikkerhed Brochure
2017 NOx-afgift refusion (biogasmotor) Miljø Produktblad
2017 Refusion af NOx-afgift på naturgasmotorer Miljø Produktblad
2017 Måling af metanudslip fra biogasanlæg
Metan
Miljø
Produktblad
2017 Oversigt over kompetencegivende gasuddannelser
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Myndighedsforhold
Notat
2017 CCS i et naturgasperspektiv Miljø Rapport
2017 Danmark er foran med brint, men bagud med gas
Biogas
Brint
Artikel
2017 Gasnet under forandring... hele tiden
Gaskvalitet
Kraftvarme
Ledninger
Artikel
2017 IEA-samarbejde om brint i 2015-2016 Brint Artikel
2017 Power to gas status primo 2017 Brint Notat
2017 Kraftvarme-info nr. 37 Kraftvarme Nyhedsbrev
2017 From green gas to liquid fuels Konferenceindlæg