Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
1998 Væskeopvarmning med pulserende brænder Industri Rapport
1998 Det forureningsfri kraftværk Rapport
1997 Naturgas til større varmepumper Varmepumper Teknisk Note
1997 Røggaskøling og brænderstyring i naturgasfyrede blokvarmecentraler Rapport
1997 Miljøforhold ved anvendelse af naturgas i sten-, ler- og glasindustrien Miljø Rapport
1997 Dokumentation af kondenserende kedlers miljømæssige effekt
Energieffektivitet
Kedler
Miljø
Rapport
1997 Status for små gasturbiner (<2 MWe)
Installationer
Kraftvarme
Turbiner
Rapport
1997 Industriel kraftvarme (IKV)
Industri
Kraftvarme
Rapport
1997 Design af vandvarmelagre/-akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1997 Naturgasfyrede varmevekslere til procesvarme, behovsanalyse
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Rapport
1997 Små dual-fuel motorer til naturgas (15-30 kW), Fase I
Kraftvarme
Motorer
Rapport
1997 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Industri Rapport
1996 Modelling Flow and Radiation in SERB Test Furnace Rapport
1996 The Expanded NIMREX Model Rapport
1996 Selective Emittance Radiant Burners Rapport
1996 Test Furnace for Radiant Burners Project Repart Rapport
1996 Incinerering med naturgas Forbrænding Rapport
1996 Development of a Non-premix Radiant Burner Rapport
1996 NOx Reduction by means of Gas Injection and Reburning Miljø Rapport
1996 Framework for a European method to determine the energy consumption for domestic hot water production Rapport
1996 Væskeopvarmning med rørbrænder
Brændere
Industri
Installationer
Rapport
1996 Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Rapport
1996 Annual Effeciency Calculation Method for Damestic Boilers Rapport
1996 Mindre varmecentraler med atmosfæriske kedler Kedler Rapport
1996 Energirådgivning af institutioner Rapport