Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
2017 CO2-reduktioner i den ikke-kvotebelagte sektor Miljø Notat
2017 Miljøaftryk og energieffektivitet Miljø Rapport
2017 Årsresultat 2016 Årsrapport
2017 Gasmotorer i vækst …omkring os
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Artikel
2017 Kraftvarme-info nr. 38 Kraftvarme Nyhedsbrev
2017 Upgraded biogas in the natural gas grid
Biogas
Gaskvalitet
Kraftvarme
Konferenceindlæg
2017 Naturgas velegnet til CCS Miljø Artikel
2017 Gasfyret kraftvarme kan stadig være konkurrencedygtig
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Artikel
2017 Condensing boilers - still the most cost-effective technology
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2017 Gasfyret kraftvarme til balance- og spidslastydelser
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Rapport
2017 Der kan godt tjenes penge, selvom elprisen er faldet
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Artikel
2017 Temadag: muligheder for gasfyret kraftvarme Kraftvarme Artikel
2017 Hjallerup Fjernvarme tester absorptionsvarmepumpe Varmepumper Artikel
2017 Naturgas er fortsat et miljømæssigt godt valg, når boligen skal opvarmes Miljø Artikel
2017 Korrosion i større gasfyrede installationer
Brændere
Gaskvalitet
Kedler
Artikel
2017 Europæisk demonstration af brændselscellebaseret mikrokraftvarme
Brændselsceller
Varmeanlæg
Artikel
2017 Using the natural gas network for transporting hydrogen
Brint
Ledninger
Konferenceindlæg
2017 Review of Biogas Upgrading Biogas Rapport
2018 Fremtidens gasanvendelse i fjernvarmesektoren Artikel
2018 Nyt fra IEA Hydrogen Brint Artikel
2018 Kraftvarme-info nr. 39 Kraftvarme Nyhedsbrev
2018 Success stories with new gas technologies
Installationer
Kedler
Miljø
Notat
2018 Omlægning af naturgasnet til biogasnet
Biogas
Ledninger
Rapport
2018 Årsresultat 2017 Årsrapport
2018 Nye tider - nye muligheder
Kraftvarme
Varmepumper
Artikel