Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2017 Danmark er foran med brint, men bagud med gas
Biogas
Brint
Artikel
2017 CCS i et naturgasperspektiv Miljø Rapport
2017 NOx-afgift refusion (biogasmotor) Miljø Produktblad
2017 Refusion af NOx-afgift på naturgasmotorer Miljø Produktblad
2016 Gaskedlers levetid er omkring 19 år i gennemsnit Kedler Artikel
2016 Varmeudbyttet er (også) vigtigt Kraftvarme Artikel
2016 Kraftvarme-info nr. 36 Kraftvarme Nyhedsbrev
2016 FlexGas – Fleksibelt energiforbrug med elpatron i villagaskedel
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Rapport
2016 Førstehjælp ved kulilteforgiftning Sikkerhed Brochure
2016 Biogassen skal fortrænge dieselos i Købehavn Biogas Artikel
2016 Tab af metan fra gasledningsnettet Industri Rapport
2016 Svært at få økonomien til at hænge sammen
Brændselsceller
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2016 Gas i industrielle processer Industri Rapport
2016 Brintsamfundet rykker stadig nærmere Brint Artikel
2016 Kraftvarme-info nr. 35 Kraftvarme Nyhedsbrev
2016 Forgasningsgassens vej til gasnettet Forgasning Rapport
2016 Gasnettet som fremtidens VE-lager
Brint
Ledninger
Rapport
2016 Kondensat fra naturgasfyrede enheder
Kedler
Motorer
Notat
2016 Hvilken virkningsgrad skal jeg bruge?
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2016 Fortsat nettotilgang af naturgaskunder Artikel
2016 De danske gasrør kan holde mindst 50 år endnu Ledninger Artikel
2016 Gas og vedvarende energi
Kedler
Varmeanlæg
Varmepumper
Rapport
2016 Vejledning 72 - Indregulering ved iltstyring af gasbrændere (udgået) Brændere Vejledning
2016 Pasning og service på kraftvarmeværker Kraftvarme Artikel
2016 DGC firmabrochure Brochure