Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
1998 Systematisk lugtmåling på gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Lugtgener fra stationære gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Væskeopvarmning med pulserende brænder Industri Rapport
1998 Det forureningsfri kraftværk Rapport
1998 CFD forbrændingsmodel for naturgas Forbrænding Rapport
1998 Brænderhoveders indflydelse på kedlers holdbarhed
Brændere
Kedler
Rapport
1998 Effekt af forøgelse af radiatorkapacitet
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
1998 Lugtreduktion med additiver - Nordborg Kraftvarmeværk Miljø Rapport
1998 Development of a non-premix radiant burner Rapport
1998 Langtidstest af oxidationskatalysator til lean-burn gasmotor
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Hjemmeautomatik og gasanvendelse i boliger
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Teknisk Note
1999 Beregning af metantal Metan Artikel
1999 Sammenligning af tørreteknologier
Energieffektivitet
Industri
Installationer
Rapport
1999 Absorptionskøling med naturgas
Installationer
Køling
Rapport
1999 Lean-Bum Engines UHC Emission Reduction
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Tilbageføring af krumtaphusudluftning på Caterpillar 3500
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Katalytisk reduktion af metan/UHC i røg fra lean-burn gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Algorithm for methane number determination for natural gasses
Gaskvalitet
Kraftvarme
Motorer
Rapport
1999 Retningslinier for sagsbehandling af PLC-styringer i gasinstallationer
Myndighedsforhold
Service
Sikkerhed
Rapport
1999 Absorptionskøling - anvendelse i gartnerier og slagterier
Industri
Installationer
Køling
Rapport
1999 Evaluation of the Efficiency Face to the NOx Emissions from European Gas-Fired Heat Process Equipment
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1999 Fortørring af tekstiler med IR-paneler
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1999 Brint som energibærer
Brint
Forbrænding
Rapport
1999 Små højeffektive naturgasfyrede varmevekslere
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
1999 Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet
Energieffektivitet
Gaskvalitet
Rapport