Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Typesorteringsikon
2007 ERFA-konference om gasmåling Målere Artikel
2007 Energibesparelser på blokvarmecentraler
Energieffektivitet
Kedler
Artikel
2007 Heat storage for CHP plants
Installationer
Kraftvarme
Artikel
2006 Biogas - et enormt uudnyttet marked
Biogas
Miljø
Artikel
2012 Femdobling af NOx -afgiften kan reduceres Miljø Artikel
2012 Harmful effects of burning various fuels – A comparison of natural gas, wood and straw Forbrænding Artikel
2011 Svensk satsning på grøn naturgas
Biogas
Forgasning
Artikel
2011 Naturgas i svenskt språkbruk redan i slutet av 1800-talet
Bygas
Forgasning
Metan
Artikel
2011 Anvendelse af O2 ved indregulering af gasbrændere
Brændere
Gaskvalitet
Service
Artikel
2011 Danmarks første gasvarmepumpe
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2011 Sverige vil fordoble gasforbruget
LNG
Miljø
Artikel
2012 Danish CHP plants put gas imports to the test
Gaskvalitet
Kraftvarme
Artikel
2012 Grøn gas i naturgasnettet Artikel
2012 Mange betaler for meget i NOx -afgift Miljø Artikel
2012 LNG er velegnet til lastbil- og skibstransport Artikel
2012 Større gasfyrede kedlers virkningsgrad
Energieffektivitet
Kedler
Miljø
Artikel
2012 Bjarne Spiegelhauer på pension Artikel
2010 Naturgasdrevet skib med brændselsceller
Gas i transportsektoren
LNG
Artikel
2010 Decentrale kraftvarmeværker forurener mindre Artikel
2010 Field test af brint i naturgasnettet
Brint
Ledninger
Artikel
2009 LNG i Skandinavien i dag og i morgen
Gas i transportsektoren
LNG
Artikel
2009 Forbedret mærkning for elforbrug i små gaskedler
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Artikel
2009 Forbedring af Stirling-motor til kraftvarme
Forbrænding
Kraftvarme
Artikel
2009 Det nye F-gasreglement B-5
Flaskegas
Myndighedsforhold
Sikkerhed
Artikel
2009 Naturgassen får øget betydning Artikel