Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
1998 CFD forbrændingsmodel for naturgas Forbrænding Rapport
2000 Chemistry and mixing effects in reburning Kraftvarme Rapport
2016 CO2-neutrale gasbiler Gas i transportsektoren Artikel
2017 CO2-reduktioner i den ikke-kvotebelagte sektor Miljø Notat
2014 Combustion control in domestic gas appliances
Gasapparater
Gaskvalitet
Rapport
2013 Condensing air heaters
Energieffektivitet
Gasapparater
Industri
Rapport
2017 Condensing boilers - still the most cost-effective technology
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2000 Coriolis-måler som afregningsmåler Målere Rapport
2012 Danish CHP plants put gas imports to the test
Gaskvalitet
Kraftvarme
Artikel
2017 Danmark er foran med brint, men bagud med gas
Biogas
Brint
Artikel
2011 Danmarks første gasvarmepumpe
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2004 Dansk deltagelse i IEA samarbejde om brint Brint Artikel
2016 De danske gasrør kan holde mindst 50 år endnu Ledninger Artikel
2013 De decentrale kraftvarmeværker er ”the not missing link” Kraftvarme Artikel
2013 De nye regler for tilskud til biogas Biogas Artikel
2010 Decentrale kraftvarmeværker forurener mindre Artikel
2004 Decentrale kraftvarmeværker stiller krav til el-liberalisering Kraftvarme Artikel
1994 Delvis naturgasfyring af kupolovne Rapport
2005 Demonstration af fremtidens energiforsyning
Brint
Brændselsceller
Motorer
Artikel
1995 Demonstration af lav-NOx-brænder i væksthus
Forbrænding
Miljø
Rapport
2003 Demonstration af mikrokraftvarme - hovedrapport
Energieffektivitet
Kraftvarme
Varmeanlæg
Rapport
2008 Demonstration af mikrokraftvarme baseret på danske brændselsceller - Fase 1
Brændselsceller
Kraftvarme
Rapport
2000 Demonstration af SACHS 5,5 kWe minikraftvarmeenhed
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Rapport
2001 Den nye luftvejledning – konsekvenser for kraftvarmeværker
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Konferenceindlæg
2017 Der kan godt tjenes penge, selvom elprisen er faldet
Kraftvarme
Motorer
Turbiner
Artikel