Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
1995 Low Temperature Nitrogen Chemistry Rapport
1995 Dimensioneringsgrundlag for PEM ledninger Rapport
1995 Pulsationsfænomener og akustiske impedansforhold i større gasfyrede kedelanlæg
Kedler
Miljø
Rapport
1995 Kondensat fra røggas
Installationer
Kedler
Service
Faktablad
1994 El/Gas-Teknologihus. Energi og miljø
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Varme- og ventilationsanlæg
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Måleprogram
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Husholdningsapparater
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 Delvis naturgasfyring af kupolovne Rapport
1994 Nyudviklet varmelagerteknologi, måleprojekt Abrinken, Virum
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1994 Afsætning af renset og opgraderet biogas via naturgasnettet
Biogas
Gaskvalitet
Ledninger
Rapport
1994 Krav til gaskvalitet Gaskvalitet Rapport
1994 Kendte teknikker til opgradering af biogas
Biogas
Gasanalyse
Rapport
1994 Gasrensning ved trykvandsvask
Biogas
Gasanalyse
Gaskvalitet
Rapport
1994 Eksperimentel undersøgelse af villakedlers virkningsgrad Rapport
1994 C02-opløsning i havvand Miljø Rapport
1994 Energi- og miljøoversigt Miljø Rapport
Gas and renewable energy
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Varmepumper
Rapport