Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

Årsorteringsikon Titel Emne Type
1999 Improvement of the Methodology of Efficiency Measurement for Dornestic
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1999 Naturgasfyrede IR-brændere til lavtemperaturprocesser
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Teknisk Note
2000 Sikker med naturgas
2000 Catalytic emission control with respect to CH4 and CO for highly efficient gas fueled decentralised heat and power production
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Konferenceindlæg
2000 Biogas and natural gas fuel mixture for the future Konferenceindlæg
2000 Demonstration af SACHS 5,5 kWe minikraftvarmeenhed
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Rapport
2000 Literature report: Natural gas reburning
Energieffektivitet
Industri
Miljø
Rapport
2000 Anvendelse af naturgas sammen med fast biobrændsel
Forbrænding
Kedler
Miljø
Rapport
2000 Coriolis-måler som afregningsmåler Målere Rapport
2000 Energieffektivisering og CO2-besparelser ved hjælp af naturgasbaserede industrielle processer
Energieffektivitet
Industri
Miljø
Rapport
2000 Retningslinier for dimensionering af gastryksregulatorer Målere Rapport
2000 Røggaskondensat ved naturgasfyring i gasmotorer samt kedler
Forbrænding
Kedler
Motorer
Rapport
2000 Konvertering af naturgashåndbrændere
Gasapparater
Industri
Installationer
Rapport
2000 Energi- og miljøoversigt
Gaskvalitet
Miljø
Rapport
2000 Sikkerhedsforhold og myndighedsgodkendelse ved brintanvendelse til køretøjer
Brint
Sikkerhed
Rapport
2000 Pilotprojekt - Modeller for system med gasmåler Rapport
2000 Chemistry and mixing effects in reburning Kraftvarme Rapport
2000 Erfaringer fra naturgasdrevne køretøjer relateret til Brintprogrammet
Brint
Gas i transportsektoren
Rapport
2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør
Energieffektivitet
Industri
Installationer
Notat
2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme
Energieffektivitet
Industri
Kedler
Notat
2000 Industriel kraftvarme
Industri
Kraftvarme
Notat
2000 Tørring med naturgas
Brændere
Industri
Installationer
Notat
2000 Tørring og procesopvarmning med IR-brændere
Brændere
Industri
Installationer
Notat
2000 Vejledning 34 - Servicering og vedligehold af gasfyrede varmeanlæg (udgået)
Service
Varmeanlæg
Vejledning
2001 Den nye luftvejledning – konsekvenser for kraftvarmeværker
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Konferenceindlæg