Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Typesorteringsikon
2009 Varierende gaskvaliteter og gasapparater
Gasapparater
Gaskvalitet
Service
Artikel
2008 Nye gasapparater i hjemmet Gasapparater Artikel
2008 Flot resultat for gasselskaberne i 2007 Artikel
2008 Naturgasnettets anvendelighed til brinttransport
Brint
Ledninger
Artikel
2008 Plastaftræk fra kondenserende gaskedler
Aftræk
Kedler
Sikkerhed
Artikel
2008 Forskning og udvikling mod nye mål
Brændere
Energieffektivitet
Gasapparater
Artikel
2007 Test af formaldehydkatalysatorer til gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Artikel
2007 Aktiviteter i Fagudvalget for Gasanvendelse og Installationer (FAU GI)
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Artikel
2007 Test af formaldehydkatalysatorer til gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Artikel
2007 Optimering af tunnelovne
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Artikel
2007 Tilsynsfolkenes viden bliver opgraderet
Installationer
Myndighedsforhold
Sikkerhed
Artikel
2007 Premix-brændere og Bygas2
Bygas
Kedler
Ledninger
Artikel
2007 Håndbog for små gasinstallationer
Gasapparater
Installationer
Ledninger
Artikel
2006 Skabeloner for gasforbruget Gaskvalitet Artikel
2006 Med et gaslaboratorium på samvittigheden Artikel
2006 Status for implementering af energieftersyn på gaskedler
Energieffektivitet
Kedler
Service
Artikel
2006 Hvordan får vi energi til fremtiden?
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Artikel
2006 Er der plads til mere kraftvarme i Danmark?
Energieffektivitet
Installationer
Kraftvarme
Artikel
2006 Kraftvarme i international perspektiv Kraftvarme Artikel
2006 Udviklingsmuligheder for mini/-mikrokraftvarme i Nordeuropa Kraftvarme Artikel
2006 Arealklassificering for sekundære naturgasudslip fra lavtryksinstallation
Installationer
Sikkerhed
Artikel
2006 Nødvendig reduktion af Danmarks NOx udledning Miljø Artikel
2006 Nye energiteknologier - er brint på vej?
Brint
Brændselsceller
Artikel
2006 Er A-certifikatuddannelsen god nok, eller trænger den til revision?
Gasapparater
Service
Sikkerhed
Artikel
2006 Fuldskala demo-anlæg af RECCAT-systemet er sat i drift
Miljø
Motorer
Artikel