Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
2019 Drivenergi til større varmepumper Varmepumper Artikel
1995 Drying Model for Thin Paper and Paint Samples Rapport
2003 DSM plan 2003 - 2005 Energieffektivitet Rapport
2003 DSM plan 2003 - 2005, 2. reviderede udgave Energieffektivitet Rapport
2004 DSM-benchmark 2004 Energieffektivitet Rapport
2002 DSM-plan 2002 Energieffektivitet Rapport
2003 DSM-rapport 2002 Energieffektivitet Rapport
2004 DSM-rapport 2003 Energieffektivitet Rapport
2005 DSM-rapport 2004 Energieffektivitet Rapport
1995 Dual-fuel option på danske naturgasfyrede gasturbineanlæg
Forbrænding
Kraftvarme
Turbiner
Rapport
1998 Effekt af forøgelse af radiatorkapacitet
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
2018 Effektiv gasanvendelse anno 2018
Industri
Kraftvarme
Varmeanlæg
Notat
1995 Effektivitet, miljøforhold og omkostninger ved biogasdrift af elproducerende gasmotoranlæg
Biogas
Energieffektivitet
Motorer
Rapport
2003 Efterlevelse af krav i Bekendtgørelse 720 af 05/10/1998
Kraftvarme
Miljø
Rapport
2011 EGATEC 2011 præget af optimisme
Biogas
Miljø
Artikel
1994 Eksperimentel undersøgelse af villakedlers virkningsgrad Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Energi og miljø
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Husholdningsapparater
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Måleprogram
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Varme- og ventilationsanlæg
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
2018 Elforbrug til kompression af bionaturgas i gassystemet Biogas Notat
2003 Elvarmekonvertering. Fornuft eller skidt for CO2-regnskabet? Miljø Artikel
2004 Emission af uforbrændt gas/kulbrinter under start og stop af gasmotorer
Kraftvarme
Metan
Motorer
Rapport
2004 Emission factors for gas fired CHP units < 25 MW
Kraftvarme
Miljø
Konferenceindlæg
2003 Emission fra elproduktion på decentrale kraftvarmeværker
Kraftvarme
Miljø
Artikel