Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2015 Domestic gas hybrid technologies
Gasapparater
Kedler
Varmepumper
Artikel
2015 Methane emissions from biogas plant in Linköping
Biogas
Metan
Rapport
2015 Kraftvarme-info nr. 31 Kraftvarme Nyhedsbrev
2015 Årsrapport 2014 Årsrapport
2015 Miljødokumentation for olie og -gasfyrede fyringsanlæg
Brændere
Miljø
Myndighedsforhold
Produktblad
2015 Målinger til beregning af energiafgift
Kraftvarme
Miljø
Myndighedsforhold
Produktblad
2015 Naturgasanalyser og gaskvalitet
Gasanalyse
Gaskvalitet
Produktblad
2015 Vejledning 13 - Elektroniske røggasmålere (udgået)
Forbrænding
Miljø
Målere
Vejledning
2015 Vejledning 36 - Kondenserende kedler-Tilpasning til 1-strengs varmeanlæg (udgået)
Installationer
Kedler
Varmeanlæg
Vejledning
2015 Vejledning 37 - Kondenserende kedler-Tilpasning til 2-strengs varmeanlæg (udgået)
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Vejledning
2015 Forbrændingsteknik og miljø
Forbrænding
Miljø
Produktblad
2015 Løsning af emissionsproblemer ved forbrænding
Forbrænding
Miljø
Produktblad
2015 Refusion af metanafgifter for naturgasmotorer
Metan
Miljø
Produktblad
2015 Refusion af metanafgifter for biogasmotorer
Metan
Miljø
Produktblad
2015 Testcenter for grønne gasser
Biogas
Brint
Forgasning
Produktblad
2015 Rådgivning om sikkerhed
Myndighedsforhold
Service
Sikkerhed
Produktblad
2015 Miljødokumentation for gasmotorer og -turbiner
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Produktblad
2015 Kedelmærkning og -afprøvning
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
2015 Biogasanalyser
Biogas
Energieffektivitet
Gasanalyse
Produktblad
2015 Vejledning 52 - Alternative løsninger til føring og udmunding af vandret balancerede aftræk fra små gaskedler (udgået)
Aftræk
Kedler
Sikkerhed
Vejledning
2014 Technical Evaluation and Reporting for all FC microCHP Technologies
Brændselsceller
Kraftvarme
Varmeanlæg
Rapport
2014 Hot, cold and flexible Kraftvarme Artikel
2014 Nye gaskvaliteter på naturgasnettet
Biogas
Brint
Gaskvalitet
Artikel
2014 Dimensionering af gasvarmepumper i Danmark – hvor langt er vi? Varmepumper Artikel
2014 Mikrokraftvarme på brint i Vestenskov Brint Artikel