Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
2003 Emission fra større gasfyrede kedler
Kedler
Miljø
Rapport
2003 Emission fra større gasfyrede kedler
Forbrænding
Kedler
Miljø
Artikel
2008 Emissioner fra gasmotorer under opstart og nedlukning
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Artikel
2019 Emissioner fra gassektoren Notat
2008 Emissions and emission reduction of UHC (and NOx)
Metan
Miljø
Motorer
Konferenceindlæg
1995 Emissionsforhold og forureningsreducerende teknikker for gasmotorog turbineanlæg
Kraftvarme
Miljø
Teknisk Note
2010 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2003 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker
Kraftvarme
Miljø
Myndighedsforhold
Artikel
2003 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker
Forbrænding
Kedler
Miljø
Artikel
2014 En effektiv gasfremtid
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Artikel
2015 En guide om GAS til transport Brochure
2015 En kort reminder om IGU’s mission og organisation Artikel
2009 Energi- og Miljødata
Gaskvalitet
Miljø
Rapport
2004 Energi- og miljøoversigt Miljø Rapport
2000 Energi- og miljøoversigt
Gaskvalitet
Miljø
Rapport
1994 Energi- og miljøoversigt Miljø Rapport
1995 Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger
Alarmer
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Rapport
2007 Energibesparelser på blokvarmecentraler
Energieffektivitet
Kedler
Artikel
2000 Energieffektivisering og CO2-besparelser ved hjælp af naturgasbaserede industrielle processer
Energieffektivitet
Industri
Miljø
Rapport
1997 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Industri Rapport
2004 Energimærkning af gasfyrede villakedler
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Artikel
2007 Energimærkning af små gasapparater, Forundersøgelse
Energieffektivitet
Gasapparater
Mærkning
Rapport
2002 Energimærkning af små gaskedler
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Rapport
2003 Energimærkningsordning for små gaskedler
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Rapport
1996 Energirådgivning af institutioner Rapport