Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2014 EUDP-støtte til fem brintprojekter Brint Artikel
2014 Grøn gas i naturgasnettet Forgasning Artikel
2014 Gasbranchen har en stor fremtid foran sig Biogas Artikel
2014 Flere naturgasstik til privatkunder Kedler Artikel
2014 Vejledning 5 - Indregulering af større gasblæseluftbrændere (udgået)
Aftræk
Service
Sikkerhed
Vejledning
2014 Vejledning 58 - Indregulering af ibrugtagne apparater samt særligt kritiske apparater (udgået)
Forbrænding
Gaskvalitet
Service
Vejledning
2014 Vejledning 57 - Indregulering af gaskedler ud fra O2-måling samt indregulering til fabriksindstilling (udgået)
Forbrænding
Gaskvalitet
Service
Vejledning
2013 Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Forbrænding Rapport
2013 Vejledning for CNG-/naturgas-tankstationer i Danmark Gas i transportsektoren Rapport
2013 Gaskvalitetssensorer Gaskvalitet Rapport
2013 Fra forgasningsgas til naturgas Forgasning Artikel
2013 Hvem har ansvar for hvad på KV anlæg?
Kraftvarme
Myndighedsforhold
Artikel
2013 Fremstilling af flydende biogas til transport Biogas Artikel
2013 Bio-SNG and RE-gases
Biogas
Brint
Forgasning
Rapport
2013 Environmental optimisation of gas fired engines in Denmark - potential
Miljø
Motorer
Rapport
2013 Environmental optimisation of gas fired engines in Denmark - measurement
Miljø
Motorer
Rapport
2013 Mikrokraftvarme i praksis
Brændselsceller
Kraftvarme
Artikel
2013 De decentrale kraftvarmeværker er ”the not missing link” Kraftvarme Artikel
2013 Global screening of projects and technologies for Power-to-Gas and Bio-SNG
Brint
Forgasning
Metan
Rapport
2013 Bedst anvendelige teknologi for store forbrændingsanlæg Varmeanlæg Artikel
2013 Kraftvarme-info nr. 28 Kraftvarme Nyhedsbrev
2013 De nye regler for tilskud til biogas Biogas Artikel
2013 Højeffektive gasfyrede luftvarmere
Energieffektivitet
Gasapparater
Industri
Artikel
2013 Vejledning 69 - Mærkning af gasforbrugende apparater i Danmark (udgået)
Gasapparater
Mærkning
Vejledning
2013 God økonomi i boligopvarmning med naturgas Artikel