Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
2014 Evaluation of the NOx emissions of the Danish population of gas boilers below 120 kW
Kedler
Miljø
Rapport
2016 Facts and figures about domestic gas boilers Kedler Rapport
2006 Faster CHP gas engine start with less emission - project report 1
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2007 Faster CHP gas engine start with less emission - project report 2
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2007 Faster CHP gas engine start with less emission - project summary
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2005 Feltafprøvning af EC-Power minikraftvarme-enhed
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Artikel
2012 Femdobling af NOx -afgiften kan reduceres Miljø Artikel
2010 Field test af brint i naturgasnettet
Brint
Ledninger
Artikel
2010 Field test of hydrogen in the natural gas grid
Brint
Ledninger
Rapport
2010 Field test of hydrogen in the natural gas grid
Brint
Ledninger
Konferenceindlæg
2006 Field test of hydrogen in the natural gas grid
Brint
Ledninger
Konferenceindlæg
2002 Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi
Brændere
Forbrænding
Industri
Artikel
2004 Fleksible plastrør og gasstikkontakter
Installationer
Ledninger
Miljø
Artikel
2010 Flere hændelser på gasmotoranlæg 2009
Kraftvarme
Sikkerhed
Artikel
2014 Flere naturgasstik til privatkunder Kedler Artikel
2011 Flere sikkerhedskritiske hændelser på kraftvarmeanlæg i 2010
Kraftvarme
Sikkerhed
Artikel
2016 FlexGas – Fleksibelt energiforbrug med elpatron i villagaskedel
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Rapport
2008 Flot resultat for gasselskaberne i 2007 Artikel
2007 Focus on Gas Quality
Gasanalyse
Gaskvalitet
Artikel
2006 Fokus på gaskvalitet Gaskvalitet Artikel
2008 Forbedrede tilslutninger af gaskunder?
Installationer
Ledninger
Målere
Artikel
2009 Forbedret mærkning for elforbrug i små gaskedler
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Artikel
2008 Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/stop af KV-gasmotorer
Kraftvarme
Motorer
Sikkerhed
Rapport
2009 Forbedring af Stirling-motor til kraftvarme
Forbrænding
Kraftvarme
Artikel
2015 Forbrændingsteknik og miljø
Forbrænding
Miljø
Produktblad