Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titel Emne Type
2013 Gasmotoranlæg – spildes der energi med ventilationen?
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2013 DGC i decentral kraftvarmes tjeneste i 25 år Kraftvarme Artikel
2013 Opgradering af biogas til naturgaskvalitet Biogas Artikel
2013 Indtryk fra VVS13 Installationer Artikel
2013 Kraftvarme-info nr. 27 Kraftvarme Nyhedsbrev
2013 Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Rapport
2013 Micro CHP units meeting tomorrow’s power/heat demands and improving the integration of renewables
Brændselsceller
Kraftvarme
Konferenceindlæg
2013 Gas and renewable energy - gas heat pump Varmepumper Rapport
2013 Gas og vedvarende energi - solvarme
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
2013 Condensing air heaters
Energieffektivitet
Gasapparater
Industri
Rapport
2013 Hændelser på kraftvarmeanlæg 2012 Kraftvarme Artikel
2013 Development and demonstration of Danish fuel cell based micro cogeneration
Brint
Brændselsceller
Kraftvarme
Konferenceindlæg
2013 Hybrid heating systems and smart grid Rapport
2013 Ventilation af gasmotorinstallationer
Kraftvarme
Motorer
Notat
2013 Travlhed i IEA’s brintsamarbejde Brint Artikel
2013 Nye emissionsregler for gasmotoranlæg
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Artikel
2013 Gasbranchens installationsanvisninger Installationer Artikel
2013 IGRC2014 i København Artikel
2013 Refusion af NOx-afgifter Rapport
2013 Vejledning 64 - Aftræk til kaskadekoblede gaskedler (udgået) Aftræk Vejledning
2013 Vejledning 62 - Aftræk til gasforbrugende apparater med lukket forbrænding (udgået) Aftræk Vejledning
2013 Vejledning 61 - CE-mærkning af aftræk til gasforbrugende apparater (udgået) Aftræk Vejledning
2013 Vejledning 60 - Ansvar, kontrol og service på gasfyrede kraftvarmeanlæg (udgået)
Kraftvarme
Myndighedsforhold
Service
Vejledning
2012 Årsrapport 2013 Årsrapport
2012 Årsrapport 2012 Årsrapport