Alle publikationer

Her kan du søge på DGC's udgivelser fra 1994-2020.

År Titelsorteringsikon Emne Type
2012 Forgasning - Fase 2
Forgasning
Metan
Rapport
2010 Forgasning - Fase I
Forgasning
Metan
Rapport
1995 Forgasning af biomasse
Forgasning
Gaskvalitet
Rapport
2003 Forgasning af biomasse Forgasning Artikel
2003 Forgasning af biomasse Forgasning Artikel
2016 Forgasningsgassens vej til gasnettet Forgasning Rapport
2007 Formaldehyde reduction by catalyst
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2008 Forskning og udvikling mod nye mål
Brændere
Energieffektivitet
Gasapparater
Artikel
2004 Fortsat mulighed for kraftvarmeudbygning i Danmark
Energieffektivitet
Installationer
Kraftvarme
Artikel
2016 Fortsat nettotilgang af naturgaskunder Artikel
1999 Fortørring af tekstiler med IR-paneler
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
2013 Fra forgasningsgas til naturgas Forgasning Artikel
1996 Framework for a European method to determine the energy consumption for domestic hot water production Rapport
2013 Fremstilling af flydende biogas til transport Biogas Artikel
2018 Fremtidens gasanvendelse i fjernvarmesektoren Artikel
2007 Fremtidig gasanvendelse i individuelle parcelhuse
Gasapparater
Installationer
Rapport
2017 From green gas to liquid fuels Konferenceindlæg
2006 Fuldskala demo-anlæg af RECCAT-systemet er sat i drift
Miljø
Motorer
Artikel
2004 Funktionsbaserede brandkrav Sikkerhed Rapport
2004 Førstehjælp til dit varmeanlæg
Kedler
Service
Varmeanlæg
Faktablad
2016 Førstehjælp ved kulilteforgiftning Sikkerhed Brochure
2012 Gammel teknologi i ny gasmotor
Energieffektivitet
Kraftvarme
Motorer
Artikel
Gas and renewable energy
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Varmepumper
Rapport
2013 Gas and renewable energy - gas heat pump Varmepumper Rapport